Bestilling

En ordre er gyldig når e-post med ordrebekreftelse er mottatt av kjøper. Ved innlegging av en ordre må kjøper godta å følge https://kidsparadise.no/index.php/xds554_fd/cms_wysiwyg/directive/___directive/e3tjb25maWcgcGF0aD0iZ2VuZXJhbC9zdG9yZV9pbmZvcm1hdGlvbi9uYW1lIn19/key/2f93538f90a89ce2589d0b0e13d24e4e/ sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller Kidsparadise skriftlig/per e-post kansellerer ordren.

Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere salgsbetingelsenes pkt. 11.

Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med det du bestilte.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se salgsbetingelsenes pkt. 4.