Garanti og reklamasjon

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig Salgsbetingelsene pkt. 9.

Garanti på alle produktene følger produsentens garanti eller mer. Denne er normalt minst 1 år. Men vi gir 5 års garanti på alle barnesenger! Produsenten garanterer for produktets funksjonsdyktighet i garantitiden. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre påvirkninger eller mangelfullt vedlikehold.

Garantien innbefatter normalt ikke deler til produkter hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Ved garantireklamasjon må det påstått defekte produktet returneres først etter avtale med kundeservice.