Personvern – Privacy Policy

Informasjonskapsler (cookies)

De fleste nettsteder i dag bruker såkalte informasjonskapsler (“cookies”) for å gi en bedre brukeropplevelse for den som besøker siden. En informasjonskapsel er enkelt fortalt en tekstfil som ved besøk på et nettsted legges i din nettlesers internminne. Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi bruker cookies på KidsParadise.no.

Lov om elektronisk kommunikasjon (Ekomloven) krever at KidsParadise.no AS informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Den såkalte “cookie paragrafen” sier følgende:

§ 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

  1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
  2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Ved å bruke kidsparadise.no samtykker du i at vi kan sette cookies i din nettleser.

Ekomloven § 2-7b skal være med å sikre brukernes personvern på ekomområdet. Bestemmelsen retter seg i hovedsak mot personvernkrenkende teknikker som spionprogram og liknende, og er ikke ment å innebære noe hinder mot å benytte lovlige teknikker.

Bestemmelsen beskytter brukers kommunikasjonsutstyr, ved at det er gitt et skjerpet krav om informasjon og samtykke fra bruker dersom det skal benyttes informasjonskapsler. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Det er altså en forutsetning for bruk av informasjonskapsler at sluttbruker har samtykket til bruken. Forutsatt at det finnes klar og tydelig informasjon tilgjengelig på det aktuelle nettstedet om hvilke informasjonskapsler som benyttes, hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen og hvem som behandler opplysningene, kan samtykke avgis ved at sluttbruker benytter en teknisk innstilling i nettleser eller tilsvarende i tilfeller der dette er teknisk mulig og effektivt.

Forhåndsinnstilling i nettleser om at brukeren aksepterer informasjonskapsler anses som samtykke. Det er tilstrekkelig at brukeren samtykker én gang for det samme formålet. Brukeren skal til enhver tid ha mulighet til å trekke tilbake sitt samtykke.

Kravet til klar og tydelig informasjon anses oppfylt når:

Informasjonen er lett synlig med en gang bruker kommer inn på nettstedet. Det vil si enten en lenke til informasjon i topptekst, tekstboks på forsiden eller som en «pop-up».Informasjonen inneholder opplysninger om hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som behandles, formål og hvem som behandler opplysningene.

De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at dette vil kunne føre til at våre nettsider ikke vil fungere optimalt, og det kan også tenkes at du ikke vil være i stand til å gjennomføre en handel.

Hvilken informasjon samler vi?

Informasjon som samles kan omfatte:

Ditt navnDin kontaktinformasjon, inkludert e-postadresseDemografisk informasjon, som ditt postnummer, preferanser og interesserAnnen informasjon som vil være relevant for å kunne handle hos oss, eller i forbindelse med kampanjer og tilbud som er formidlet til deg.

For en fullstendig liste over alle informasjonskapsler som settes av våre nettsider viser vi til Listen over alle informasjonskapsler

Hva gjør vi med den informasjonen vi samler?

Vi trenger denne informasjonen for å forstå dine behov og for å kunne yte god service. Spesifikt trenger vi det av følgende årsaker:

Intern oppfølging.Vi kan bruke informasjonen til å forbedre våre produkter og tjenester.Vi kan fra tid til annen, hvis du har gitt eksplisitt samtykke til det, sende deg informasjon om nye produkter, kampanjer eller annen informasjon som vi tror du vil være interessert i.

Vi deler aldri kundeinformasjon med tredjeparter ut over det som kreves for å kunne ekspedere kundens ordre. For eksempel kan vi dele kundedata med en av våre leverandører når varer bestilles til ordre, men vi vil aldri dele informasjon med tredjeparter som for eksempel kan bruke denne informasjonen til egen markedsføring etc.

Sikkerhet

Vi er forpliktet til å behandle dine kundeopplysninger på en forsvarlig måte. For å unngå uautorisert tilgang til dine kundeopplysninger har vi innført passende fysiske, elektroniske og driftsmessige prosedyrer for å sikre all informasjon som håndteres av oss.

Linker til andre nettsteder

Våre nettsider kan inneholde linker til eksterne nettsteder som kan inneholde relevant situasjon. Dersom du følger disse linkene vil du imidlertid forlate våre nettsider, og du må da være klar over at de sidene du eventuelt besøker ved å følge eksterne linker ligger utenfor vår kontroll. Vi kan derfor ikke ta på oss ansvaret for den interaksjon du har med disse nettstedene.

Liste over alle informasjonskapsler/cookies som settes ved besøk på vårt nettsted:

Tabellen viser alle cookies som settes, og hvilken informasjon de inneholder.

COOKIE nameCOOKIE Description
CARTThe association with your shopping cart.
CATEGORY_INFOStores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPAREThe items that you have in the Compare Products list.
CURRENCYYour preferred currency
CUSTOMERAn encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTHAn indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFOAn encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDSStores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHEA flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTENDYou sesssion ID on the server.
GUEST-VIEWAllows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORYThe last category you visited.
LAST_PRODUCTThe most recent product you have viewed.
NEWMESSAGEIndicates whether a new message has been received.
NO_CACHEIndicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CARTA link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLLThe ID of any polls you have recently voted in.
POLLNInformation on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPAREDThe items that you have recently compared.
STFInformation on products you have emailed to friends.
STOREThe store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIEIndicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDSThe products that you have recently viewed.
WISHLISTAn encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNTThe number of items in your Wishlist.